Sluit aan (Mikroskole)

Lede-aansoek – Mikroskole

2017-18 Aansoekvorm en Ooreenkoms Burgerlike Instellings 18.01

ELKE vraag moet VOLLEDIG IN DRUKSKRIF met swart ink voltooi word en die aansoek moet onderteken word deur die behoorlik gemagtigde verteenwoordiger van die instelling.

Gebruik ‘n aanhangsel vir bykomende inligting, of verskaf dit in die ruimte op bladsy 2.

2017-18 Lys van Leerders by Instelling 18.01

2017-18 Onderneming om te Betaal Burgerlike Instellings 18.01

Hoe sluit ek aan met my skool/sentrum:

E-pos die volgende dokumente aan defensor@pestalozzi.org gedurende Februarie 2018. Ons aanvaar nie nuwe aansoeke voor dan nie.

(1) Bladsye 1 en 2 van die Aansoekvorm. Gebruik ‘n aparte bladsy as u meer plek nodig het om die besonderhede van die onderwysers/fasiliteerders te gee.

(2) Foto’s van die binnekant en buitekant van die instelling, asook van die toiletgeriewe. [NB: Foto’s moet ALTESAAM nie meer as 1MB wees nie; anders kan u boodskap miskien nie afgelaai word nie.]

(3) Die Lys van Leerders  in Excel formaat. [HOU die lys asseblief in EXCEL. Ons kan dit nie in pdf gebruik nie.]

(4) U bewys van betaling, OF u onderneming om te betaal, OF u aftrekorder van u bank. [U moet hierdie dokument eers instuur NADAT u ‘n faktuur van die Pestalozzi Trust. ontvang het. Sodra u gefaktureer is, kan u betalingsreëlings gefinaliseer word. ]

(5) ‘n Uitgebreide beskrywing van u kurrikulum en benadering, en van hoe u voldoen aan die behoeftes van individuele leerders in u instelling. Doen moeite met hierdie dokument; dit is van die uiterste belang vir u lidmaatskap van die Trust. Dit sal ook die basis wees van u grondwetlike beskerming in die reg. Hiersonder sal ons u nie voldoende kan verdedig nie.

(6) Besonderhede van u registrasie by die DBE of nie: enige korrespondensie, briewe of dokumente?

(6) Dan kan ons die aansoek verwerk.

%d bloggers like this: