Sluit aan

Pestalozzi Trust Aansoekvorm 2017-18 (klik om af te laai)

Pestalozzi Trust Application Form 2017-18 (click to download)

Hoe stuur ek die aansoekvorm aan die Pestalozzi Trust?

Skandeer dit in en stuur dit per e-pos: defensor@pestalozzi.org, of per faks: 011 507 5997, of per pos: Posbus 12332, Queenswood, 0121.

Hoe en wanneer betaal ons die ledefooi?

U   kan die betaling maak wanneer u die vorm invul, en die bewys van betaling of bewys van aftrekorder instuur saam met u voltooide, getekende aansoekvorm.

Hoeveel is die ledefooi?

Die ledefooi is R1080 per gesin per jaar. As u aansluit voor u u kinders uit die skool haal, of binne 3 maande nadat u hulle uit die skool gehaal het, betaal u die afslagfooi van R960 per gesin per jaar. Lede wat betyds hernu bly op die ledefooi waarop hulle aangesluit het, ten spyte van verhogings in die ledefooi in die toekoms.

Hoe betaal ons die ledefooi?

Julle mag eenmalig betaal, of per aftrekorder. Gebruik asseblief u voorletters en van as verwysing. Vra u bank om seker te maak dat u voorletters en van op ONS bankstaat verskyn, sodat ons die betaling aan julle rekening kan koppel.

Lidmaatskap van die Trust strek oor 12 maande. Strek die jaar vir 12 maande vanaf aansluiting of vanaf Januarie tot Desember?

Die ledetydperk strek oor 12 maande, vanaf die aansluitingsdatum (byvoorbeeld van 1 Junie 2016) tot 12 maande daarna (byvoorbeeld tot 1 Junie 2017).

R1080 per gesin per jaar.

Indien jy ‘n kleinskool, leersentrum of mikroskool bedryf, gaan asseblief na hierdie blad om aan te sluit.

%d bloggers like this: