Sluit aan (Mikroskole)

Lede-aansoek Mikroskole/Sentrums/Kleinskole

2020-21 Aansoekvorm en Ooreenkoms Gemeenskapsonderwysinstellings

ELKE vraag moet VOLLEDIG IN DRUKSKRIF met swart ink voltooi word en die aansoek moet onderteken word deur die behoorlik gemagtigde verteenwoordiger van die instelling.

Gebruik ‘n aanhangsel vir bykomende inligting, of verskaf dit in die ruimte op bladsy 2.

2020-21 Lys van Leerders by Instelling

Onderneming om te Betaal Gemeenskapsonderwys 2020-21

Hoe sluit ek aan met my skool/sentrum:

E-pos die volgende dokumente aan defensor@pestalozzi.org wanneer u lys van leerders gestabiliseer het.

(1) Bladsye 1 en 2 van die Aansoekvorm. Gebruik ‘n aparte bladsy as u meer plek nodig het om die besonderhede van die onderwysers/fasiliteerders te gee.

(2) Foto’s van die binnekant en buitekant van die instelling, asook van die toiletgeriewe. [NB: Foto’s moet ALTESAAM nie meer as 1MB wees nie; anders kan u boodskap miskien nie afgelaai word nie.]

(3) Die Lys van Leerders  in Excel formaat. [HOU die lys asseblief in EXCEL. Ons kan dit nie in pdf gebruik nie.]

(4) U bewys van betaling, OF u onderneming om te betaal, OF u aftrekorder van u bank. [U moet hierdie dokument eers instuur NADAT u ‘n faktuur van die Pestalozzi Trust. ontvang het. Sodra u gefaktureer is, kan u betalingsreëlings gefinaliseer word. ]

(5) ‘n Uitgebreide beskrywing van u kurrikulum en benadering, en van hoe u voldoen aan die behoeftes van individuele leerders in u instelling. Doen moeite met hierdie dokument; dit is van die uiterste belang vir u lidmaatskap van die Trust. Dit sal ook die basis wees van u grondwetlike beskerming in die reg. Hiersonder sal ons u nie voldoende kan verdedig nie.

(6) Besonderhede van u registrasie by die DBO of nie: enige korrespondensie, briewe of dokumente?

(6) Dan kan ons die aansoek verwerk.