Huis PAIA-handleiding

PAIA-handleiding

Die PAIA-handleiding is opgestel volgens artikel 51 van die Promotion of Access to Information Act (Nr. 2 van 2000).
Die PAIA-handleiding kan gelees word by https://pestalozzi.org/wp-content/uploads/2023/11/PAIA-Manual-Pestalozzi-Trust.pdf.

Die Privaatheidsbeleid is by hierdie skakel: https://pestalozzi.org/wp-content/uploads/2023/11/Privacy-Policy-Pestalozzi-Trust.pdf.